L

Spørsmål? Kontakt oss:

Øyvert/turistinformasjon telefon:

+47 97176826

Røst Næringsforening
8064 RØST

📧 post@rost-nf.no

w

Opplev Røst til fots!

Det er mange fine turmål på øya vår og vi har laget informasjonstavler som forteller litt om hver enkelt sti.

Turstier
01.01.197000:00 Raine Nilsen

Turstiene er godt synlige og merket med små varder. Vi ber om at det tas hensyn til naturen og at de oppmerkede stiene brukes slik at man unngår unødvendig slitasje i marka. 

Naturreservatet er markert med grønt på kartet og her gjelder egne bestemmelser: http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1997-12-19-1370

Gammelkirka fra 1839 er plassert nord på øya og befinner du deg her i juni/juli ved midnatt kan du fange midnattsolen i vakre omgivelser.

God tur!

Gammelkirka
Miljøstasjon - Ystøran
Vannverket - Ystøran
Ystnes - Ystøran
Turstier - kart
Kul-tur UpNorth og Marcus Bleasdale